Kupi bioseptik

Možete naručiti akumulacioni septikum bilo koje veličine u našoj kompaniji.

Kumulativne septičke jame mogu varirati u zapremini. Prečnik akumulacijske septičke mreže može biti između 1200 .. 1500 mm i dužine 1800 .. 5700 mm.

Prednosti akumulacije septičke:

materijal — visokokvalitetni polietilen;
izdržljiva plastična kutija;
apsolutna hermetičnost slučaja;
dug vek trajanja;
lagana težina: 120 do 440 kg u zavisnosti od zapremine.
Otpadne vode koje ulaze u cijevi ulaze u akumulacionu septičku posudu. Prilikom punjenja kapaciteta odvoda potrebno je napuniti mašinom za uzbunu. U slučaju visokog nivoa podzemne vode, otvorite web link kako biste videli bioseptiku nije moguće završiti ispuštanje septičkih voda kako bi se sprečilo uništavanje septičkih jama od podzemnih voda.

Ulazna cev septičke se može ugraditi pod bilo kojim uglom.

Septička akumulacija je namenjena za mehaničku prečišćavanje otpadnih voda pomoću njihovog odbranjivanja, padanja sedimenta, stvaranja sličnosti. Takođe se podvrgava anaerobnom razlaganju organskih supstanci sadržanih u njima.

Na izlazu rezervoara postavljen je trostruki uređaj koji sprečava izlaz formiranog filma. Za čišćenje tee nalazi se posebna cev zavarena telu. Primarni prečišćeni odvodi u akumulacionoj septičkoj posudi su usmereni na čišćenje podzemnih voda.

Добавить комментарий