Анотація

Звіт про науково-дослідну роботу. Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням - В.М. Боронос

 

Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет (Сум ДУ) 40007, м.Суми, вул.Римського-Корсакова, 2; тел. (0542) 33 53 83; факс 33 40 58

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи,д.ф-м.н., професор

__________________А.М.Чорноус

       _______.____.___

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

Фінансовий механізм управління інноваційним відтворенням

(проміжний)

Етап 2

РОЗРОБКА ФІНАНСОВОГО МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ

 

 

Начальник НДЧ

канд. техн. наук, доцент                                                                            В.А.Осіпов

 

Керівник НДР

зав. кафедри фінансів

канд. екон. наук., проф.                                                                                         В.М.Боронос 

 

2010

Рукопис закінчено 21 грудня 2010 р.

Результати цієї роботи розглянуто науковою радою СумДУ,

протокол від 26.05.2011   №10

Список авторів

Керівник НДР, вед.наук.співроб., канд.екон.наук, професор               В.М. Боронос

Відповідальний виконавець, стар.наук. співроб., канд. екон. наук, ст. викладач                 Н.А. Антонюк

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор               П.В. Тархов

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор               Т.А. Васильєва

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор               С.В. Леонов

Вед. наук. співроб., док. екон. наук, професор               І.В. Басанцов

Докторант, канд. екон. наук                      К.В. Ілляшенко

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, професор                 С.М. Фролов

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     В.Г. Боронос

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     О.В. Зайцев

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     О.О. Захаркін

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     Т.О. Ілляшенко 

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     Т.О. Кірсанова

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     Е.Г. Козін

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     І.М. Кобушко

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     О.І. Мельник

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     І.Й. Плікус

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     П.М. Рубанов

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     К.В. Савченко

Старший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     І.Д. Скляр

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, доцент                     В.М. Олійник

Cтарший наук. співроб., канд. екон. наук, викладач                 М.В. Костель

Молодший наук. співроб., ст. викладач               В.І. Лисиця

Молодший наук. співроб., ст. викладач               Т.В. Касьяненко

Молодший наук. співроб., асистент                     М.Ю. Абрамчук

Молодший наук. співроб., асистент                     А.П. Іваненко

Молодший наук. співроб., асистент                     Н.В. Котенко

Молодший наук. співроб., ст. викладач               Д.Г. Михайленко

Молодший наук. співроб., асистент                     С.В. Похилько

Молодший наук. співроб., асистент                     А.В. Салтикова

Молодший наук. співроб., асистент                     Т.В. Шопенська

Молодший наук. співроб., асистент                     Н.О. Байстрюченко

Молодший наук. співроб., асистент                     Т.І. Шевченко

Молодший наук. співроб., асистент                     І.П. Кулєшова

Молодший наук. співроб., аспірант                      Л.С. Захаркіна

Молодший наук. співроб., аспірант                      Л.С. Малахова

Молодший наук. співроб., аспірант                      Е.С. Оніщенко

Молодший наук. співроб., аспірант                      Ю.М. Шкодкіна

Молодший наук. співроб., аспірант                      Ю.Г. Шишова 

Молодший наук. співроб., аспірант                      Д.В. Боронос

Молодший наук. співроб., аспірант                      А.В. Абрютіна

Молодший наук. співроб., аспірант                      І.В. Карпенко

Молодший наук. співроб., аспірант                      О.О. Білопольська

Молодший наук. співроб., здобувач                     І.О. Пригара