ВИСНОВКИ

 

Результати дослідження дозволили визначити напрями формування системи управління інноваційним процесом на підприємстві. Запропонований методичний інструментарій дозволяє здійснювати вибір напряму інвестування в загальній системі управління інноваційним процесом на підприємстві, адекватну оцінку ефективності інвестиційних проектів інноваційної спрямованості, визначати оптимальну структури витрат інноваційного процесу з метою підвищення конкурентоспроможності продукції й збільшення прибутку підприємства.

Результати дослідження є підставою для таких висновків.

1. В результаті узагальнення й систематизації існуючих в науковій літературі підходів до управління інноваційними процесами встановлено, що управління інноваційним процесом на підприємстві може здійснюватися шляхом регулювання структури витрат, яка визначає пріоритетність складових інноваційного процесу і, в кінцевому підсумку, впливає на його ефективність.

2. Розроблена модель системи управління інноваційним процесом на підприємстві, яка враховує єдність цільової, організаційної й економічної складових та ієрархічність зв’язків між етапами інноваційного процесу. З метою удосконалення системи управління інноваційними процесами запропоновано виокремити такі напрями витрат, що потребують регулювання: традиційне та інноваційне інвестування; процеси, спрямовані на створення інновації, та процеси, пов’язані з використанням нововведень; безпосередньо етапи інноваційного процесу. Згідно із запропонованим підходом виявлено диспропорції в реалізації інноваційних процесів на промислових підприємствах Сумської області й України в цілому та зроблено висновок про принципову відмінність з існуючою практикою організації інноваційної діяльності підприємств у економічно розвинених країнах.

3. Удосконалена критеріальна база розподілу інвестиційних ресурсів у загальній системі управління інноваційним процесом на підприємстві. Аналіз теоретичних основ та практичних умов управління інноваційними процесами на підприємстві дозволив дійти висновку, що розподіл витрат, як правило, здійснюється на основі інформації про раніше реалізовані аналогічні інноваційно-інвестиційні проекти, що є істотним недоліком. Розроблено алгоритм щодо розподілу інвестиційних ресурсів у загальній системі управління інноваційним процесом на підприємстві, виходячи з інноваційного рівня продукції та визначення факторів, що впливають на рівень її конкурентоспроможності.

4. Конкретизовані підходи до удосконалення структури витрат інноваційного процесу на підприємстві відповідно до розробленої моделі. Запропонований підхід дозволяє визначити оптимальну структуру витрат інноваційного процесу на підприємстві.