Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников

Просмотров: 2693Похожие книги

Под ред. В. Г. Разумовского - Международные физические олимпиады школьников

С.М. Ілляшенко - Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем

Шкрьоба А.О. - Порівняльне вивчення ефективності безпечності нового препарату амлодипіну – S

Скиданенко Ю.П. - Організаційно-економічні основи управління наслідками надзвичайних ситуацій природного характеру

А.С. Довбиш - Основи проектування інтелектуальних систем