Розділ 2 Матеріали та методи дослідження

 

Встановлення причини безпліддя у інфертильних подружніх парах проводилося по стандартизованному алгоритму обстеження безплідної пари (протокол №84914). Було обстежено 70 міських і 30 сільських подружніх пар з числа активно виявлених інфертильних пар. Не повністю обстежені пари були виключені з подальшого аналізу. Контрульну групу склало  50 здорових фертильних жінок.

Причина жіночої інфертильності встановлювалася на підставі анамнезу, даних об'єктивного обстеження (загальний медичний огляд і гінекологічний статус), результатах додаткових методів дослідження :

1.         Тести функціональної діагностики: базальна температура "цервикальний  індекс".

2.         Лабораторні методи дослідження : загальні аналізи крові, сечі, біохімічний аналіз крові, бактеріоскопічного і бактеріологічного дослідження вагінального вмісту; гістологічне дослідження соскобів з порожнини матки, цервикального каналу, біоптатів, отриманих при лапароскопії; визначення каріотипу в культурі лімфоцитів.

Обстеження на інфекції, що передаються статевим шляхом (C. Trachomatis, M. Hominis, U. Urealyticum, G. Vaginalis, ВПГ і ВПЧ.

4.         Гормональне обстеження включало визначення рівня гонадотропних, стероїдних гормонів і гормонів щитовидної залози (ФСГ, ЛГ, ПРЛ ТТГ, естрадіол, прогестерон, тестостерон, ДЭАС, Т3, Т4).

5.         Функціональні методи: УЗД геніталій, виконувалося на сучасному апараті.

6.         Рентгенологічні методи: гістеросальпінгографія і краніографія.

7.       Ендоскопічні методи: лапароскопія і гістероскопія.

8.         Імунологічний чинник безпліддя верифицировався за допомогою визначення рівня антиспермальних аутоантитіл і посткоитального тесту.

9.         Проводилось дослідження еякулята для виключення чоловічого фактора безпліддя.

Лабораторні і рентгенологічні методи дослідження, УЗД геніталій, ГСГ, лапароскопія здійснювалася на базі Сумського обласного перинатального центру.

При обробці результатів дослідження були використані методи варіаційної параметричної та непараметричної статистики (критерій Стьюдента, метод Манна-Уітні), коефіцієнт кореляції (r), дисперсійний аналіз (критерій Фішера), епідеміологічний аналіз. Проведена комп'ютерна обробка отриманих даних. Результати подані у вигляді таблиць, вертикальних та кругових діаграм. Прогностична карта ризику жіночого безпліддя розроблена за методикою Генкіна А.А. и Гублера Е.В. (1964), де вказані значимі ознаки і коефіцієнти ваги кожного з них. Розроблен класифікатор для відбору жінок у групу підвищенного ризику виникнення безпліддя. Просте алгебраічне сумування коефіцієнтів дозволяє отримати суму балів і за шкалою ризику зробити висновки про імовірність розвитку захворювання.