Висновки

Показник інфертильності в шлюбі в Сумському регіоні в 66% випадків зумовлений жіночим безпліддям, в 7% тільки чоловічим, порушення репродуктивної функції в обох партнерів в 24%, нез’ясована причина неплідності складає 3%.

Встановлено, що провідними етіологічними чинниками жіночої неплідності в селі і місті є трубно- перитонеальний чинник (46,1% і 35,7%), ендокринні порушення (38,3% і 34,7%), матковий чинник (7,7% і 14,3%). Рідше неплідність пов’язана з розвитком ендометріоза (11,3%) та імунологічними чинниками (2%). Поєднання 2,3 та 4 чинників неплідності відмічено в 67,7% обстежених жінок.

На підставі отриманих даних розробили прогностичну карту і сформували групи ризику для прогнозування жіночої інфертильності з урахуванням регіональних особливостей. Низький ризик розвитку безпліддя є у жінок, які набрали менше 3 балів, середній ризик за наявності 4-6 балів, і високий ризик у жінок, які мають 7 і більше балів. Вірогідність розвитку безпліддя при низькому ризику складає 9%, середньому – 20,9%, високому – 69,7%.

Дослідження проведені відповідно вимогам програми ВООЗ «Репродукція людини» та національної програми «Репродуктивне здоров’я» із виявленням достовірних чинників ризику, частоти та етіологічної структури неплідного шлюбу в регіоні, що дозволяє удосконалити існуючі та розробити нові диференційовані методи профілактики та лікування безпліддя для зменшення частоти порушень репродуктивної функції у жінок Сумського регіону.