Зміст

Перелік умовних скорочень……………………………………………………...3

Вступ……………………………………………………………………………....5

Розділ 1. Огляд літератури

Поняття про безплідний шлюб………………………………………………8

Сучасна класифікація безпліддя……………………………………………..9

Причини ендокринного безпліддя…………………………………………...9

Діагностика ендокринного безпліддя………………………………………18

Лікування ендокринного безпліддя………………………………………...21

Трубне та перитонеальне безпліддя………………………………………..25

Діагностика трубного безпліддя……………………………………………28

Ендометріоз…………………………………………………………………..31

Діагностика та лікування ендометріозу……………………………………40

Імунологічні фактори безпліддя…………………………………………45

Психогенне безпліддя…………………………………………………….46

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження…………………………………...47

Розділ 3. Основний зміст роботи

3.1 Результати дослідження та їх обговорювання……………………………..49

3.2 Аналіз ушкоджуючих чинників жіночої фертильності……………………52

3.3 Структура та порівняльна характеристика жіночого безпліддя в сумському регіоні…………………………………………………………………………….55

Висновки…………………………………………………………………………63

Практичні рекомендації…………………………………………………………64

Список використаної літератури……………………………………………….66