ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

11-ОКС- 11-оксикортикостероїд

17-КС-17-кетостероїди

АГ- артеріальна гіпертензія

АГС- адрено-генітальний синдром

АКТГ- адренокортикотропний гормон

ВООЗ- Всесвітня організація охорони здоров’я

ВМК- внутрішньо матковий контрацептив

ГА- гіперандрогенія

ГСГ- гістеросальпінгографія

ГСКС- Гістеросальпінго-контрастна сонографія

«Д»-група- диспансерна група

ДГЕА, ДЕА – дегідроепіанростерон

ДРТ- допоміжні репродуктивні технології

ІПСШ- інфекції, що передаються статевим шляхом

ІЦН – істміко-цервікальна недостатність

ЛГ- лютенізуючий гормон

ЛФ- лютеїнові фаза

МКХ- міжнародна класифікація хвороб

МЦ- менструальний цикл

НВ- не виношування вагітності

НЛФ- недостатність лютеїнової фази

ПЛР- полімеразна ланцюгова реакція

ПРЛ- пролактин

РІФ- реакція імунофлюоресценції

РСА- рецидивуючий спонтанний аборт

СОПЦ- сумський обласний перинатальний центр

СПКЯ- синдром полікистозних яєчників

Т3- трийодтиронін

Т4- тироксин

ТНРГ- тіреотропін-рілізінг гормон

ТТГ- тиреотропний гормон

УЗД- ультразвукове дослідження

ФСГ- фоллікулостимулюючий гормон

ХГЛ- хоріонічний гонадотропін людини

ЦМВ- цитомегаловірус

ЦПС- центр планування сім’ї

ЦД- цукровий діабет