Анотація

Розробка наукових основ маркетингу інновацій. Частина 1 - Ілляшенко С.М.

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2; тел. 68-78-44, isn@kmm.sumdu.edu.ua

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д. ф.-м. н., професор

__________ А.М.Чорноус

2011.12.30

 

 

 

ЗВІТ

ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБКА НАУКОВИХ ОСНОВ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ

(заключний)

Частина 1

 

 

 

 

 

Начальник НДЧ

к.ф.-м.н.                                                                                                       Д.І. Курбатов

                                                                                  (2011.12.30)

 

Керівник НДР

завідувач кафедри маркетингу та УІД

д.е.н., професор                                                                                          С.М. Ілляшенко

                                                                                  (2011.12.30)

 

 

2011

 

                                                         Рукопис закінчений 20 грудня 2011 р.

Результати цієї роботи розглянуті науковою радою СумДУ,

протокол від 2011.12.29 № 5