4 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ У РУСЛІ КОНЦЕПЦІЇ МАРКЕТИНГУ ІННОВАЦІЙ