Частина 2

 

 

 

 

Начальник НДЧ

к.ф.-м.н.                                                                                                       Д.І. Курбатов

                                                                                 

 

Керівник НДР

завідувач кафедри маркетингу та УІД

д.е.н., професор                                                                                          С.М. Ілляшенко

                                                                                 

 

 

2011

 

                                                         Рукопис закінчений 1 грудня 2011 р.

Результати цієї роботи розглянуті науковою радою СумДУ,

протокол від 2011.12.29 № 5