13 ЗБУТОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО РОЛЬ У ПРОСУВАННІ ПРОДУКТОВИХ ІННОВАЦІЙ