4 РЕЖИМ НЕСТАЦІОНАРНОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ В КЛАСИЧНІЙ МОДЕЛІ СТАТЦА–ДЕМАРСА