Анотація

Фізика. Біфуракційний аналіз динаміки одномодових твердо тільних лазерів – С.В. коломієць, І.О. Шуда

 

 

С.В. Коломієць, канд. фіз.-мат. наук;

Сумський національний аграрний університет.

І.О. Шуда, канд. фіз.-мат. наук;

Сумський державний університет.

 

Методом біфуркації народження циклу досліджується динаміка класичних та  напівкласичних моделей одномодових твердотільних лазерів з різними модуляторами добротності, знайдено критерії стійкості періодичних коливань інтенсивності, які виникають внаслідок біфуркації Хопфа, побудовано інтервали стійкості для  параметрів моделі. Вивчаються біфуркаційні процеси в напівкласичних моделях одномодових лазерів біжучої хвилі. Для асимптотичного інтегрування тривимірної та чотиривимірної лазерних моделей використовується метод Джозефа.