5.3 Автоколивання в твердотільному лазері з безінерційним фільтром

Відомо, що динаміка лазера збагачується при внесенні в резонатор додаткового елемента, внаслідок чого змінюється підсилення або втрати в системі та виникає автомодуляція параметрів. Як зазначений елемент може використовуватися фільтр, що просвітлюється – комірка з речовиною, поглинання  якої зменшується під впливом генерованого випромінювання. Нелінійний фільтр розміщується всередині резонатора, що приводить до зниження стійкості стаціонарної генерації, а при достатньо високій густині молекул поглинаючого середовища – до виникнення незгасаючих пульсацій. Як вже відмічалося, саме нелінійність середовищ, які заповнюють резонатор лазера, в деяких випадках має більш істотний вплив на динаміку, ніж нестаціонарність параметрів.