6 БІФУРКАЦІЯ ХОПФА У ТРИВИМІРНИХ ТА ЧОТИРИВИМІРНИХ ЛАЗЕРНИХ МОДЕЛЯХ