1.1 Рівняння Статца-Демарса

Серед класичних моделей динаміки твердотільних лазерів найбільшого поширення набула система рівнянь Статца-Демарса, яка в безрозмірній формі має вигляд [11]

 

                                                                        (1.1)

 

де  ,  – відношення часу релаксації різниці заселеностей рівнів до часу життя фотона в резонаторі;  – час, віднесений до часу релаксації різниці заселеностей рівнів;  – безрозмірна інтенсивність випромінювання на частоті генерації;  – відношення густини інверсної заселеності до її порогового рівня; – параметр накачки.