1.2 Модель лазера з модулятором добротності резонатора

Як відомо, добротність  резонатора визначається як помножене на частоту випромінювання  відношення енергії , нагромадженої в резонаторі, до енергії, що втрачається за одиницю часу Якщо скористатися залежністю  [11], то перше з рівнянь (1.1) можна подати у вигляді   У роботі [12] запропоновано брати добротність як функцію інтенсивності випромінювання. Зокрема, в [13] береться , де  безрозмірні параметри керування добротністю, тоді система (1.1) набирає вигляду

                                                                   (1.2)