1.3 Напівкласична балансна модель

Самоузгоджена напівкласична система рівнянь лазера для дворівневого, спектрально однорідного і орієнтаційно упорядкованого середовища використовується в роботі [10], яка шляхом адіабатного виключення трьох швидкісних фазових координат зводиться до балансної моделі одномодового лазера на твердому тілі:

 

                                                            (1.3)

 

де – нормована інтенсивність поля випромінювання;  – нормована різниця заселеності (інверсія);  – великий параметр в теорії лазерів класу В;   – відношення констант релаксації поля і поляризації атомної системи; – параметр накачки; ;  – відносна відстройка власної частоти резонатора  від центра спектральної лінії.

Якщо значення параметра  наближається до нуля, ним можна знехтувати, тоді  система (1.3) набирає вигляду

 

                                      (1.4)

де .