ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3

 

Проаналізовано існуючі підходи до оцінки системи комунікацій промислового підприємства та виявлено, що на сьогодні відсутній підхід який би дозволяв оцінити якість відображення сутності бренду промислового підприємства в його засобах комунікацій та виявити рівень бренд-орієнтованості комунікацій підприємства.

Досліджено та виокремлено основні елементи комунікацій, які є відповідальними за формування цілісного образу бренду. Проведене групування виділених елементів, що дозволило сформувати такий перелік: використання системи ідентифікації бренду, донесення інформації про сутність бренду, узгодженість маркетингових повідомлень, комплексність використання каналів та інструментів комунікацій.

Запропонований інтегральний показник рівня бренд-орієнтованості, який відображає ступінь відповідності візуальної та смислової складових системи засобів комунікацій, яку використовує підприємство, сутності бренду підприємства та оцінює здатність інструментів комунікацій формувати стійкий образ бренду у споживачів, підсилюючи вплив інших складових комплексу маркетингу.

Проведене дослідження коефіцієнтів вагомості різних засобів комунікацій для промислових підприємств хімічної галузі та галузі виробництва машин і устаткування також зроблено розрахунок рівня бренд-орієнтованості системи комунікацій ВАТ «ДніпроАзот», ТОВ СУБП «Укртехносинтез»;

Удосконалена класифікація чинників, які корегують дієвість цільової аудиторії під впливом маркетингового повідомлення, до переліку яких додано чинники, які враховують ступінь відображення сутності бренду в засобах комунікацій та якість оформлення засобу комунікацій. Запропонована класифікація дозволяє розуміти основні групи чинників впливу на дії цільової аудиторії та досліджувати їх у подальшому.

Набув подальшого розвитку методичний підхід до оцінки комунікативного впливу маркетингових комунікативних кампаній, розроблену Т.О.  Примак, шляхом інтеграції в нього додаткових коефіцієнтів, що враховують вплив інформації про бренд в маркетинговому повідомленні промислового підприємства на дієвість цільової аудиторії. Зазначену методику обрано за основу у зв’язку з урахуванням в ній, у порівнянні з іншими підходами, всіх важливих чинників впливу на дієвість цільової аудиторії.

Проведена адаптація запропонованої методики розрахунку комунікативного впливу з урахуванням брендингової складової на цільову аудиторію до різних засобів комунікацій промислового підприємства: виставкової експозиції, корпоративного сайту, персональних комунікацій, прямого поштового розсилання, буклету.

Пропозиції автора впровадженні на підприємствах хімічної галузі та галузі виробництва машин і устаткування, що підтверджено відповідними актами: ВАТ «ДніпроАзот», ТОВ СУБП «Укртехносинтез» концерну «Укрросметал», АТ «Харківський електрощитовий завод», ВАТ «Сумихімром», ТОВ «АМК «МАРТ», що дало змогу підвищити рівень бренд-орієнтованості комунікацій підприємств.

Основні результати розділу опубліковані автором у роботах [52, 53, 59, 61, 156].