Анотація

Формування бренд-орієнтованної системи управління комунікаціями промислового підприємства – Івашова Н.В.

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

 

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(виробництво машин  та устаткування; хімічне виробництво)

 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

 

 

Науковий керівник

Тєлєтов Олександр Сергійович

доктор економічних наук

доцент

 

Суми - 2010ЗМІСТ