Додаток А

Аналіз складових елементів поняття «бренд» в різних джерелах інформації