Зміст

 

ВСТУП……………………………………………………………………..………4

 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БРЕНДІВ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ……………………………………………12

Значення бренду в забезпеченні ринкової позиції підприємств……………...………………………………………….…...12

Особливості формування брендів промислових підприємств…....……..………………………………………....…….....29

Стан розвитку вітчизняного промислового брендингу………………………………………………………………..48

Висновки за розділом 1……………………………...……………….…63

РОЗДІЛ 2. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОМУНІКАЦІЯМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА…………………………………….….66

2.1 Елементи бренд-орієнтованої системи управління

підприємством та їх зв'язок із системою управління комунікаціями...........................................................................................66

2.2 Система комунікацій та її значення в формуванні бренду ………87

2.3 Методичні підходи до формування бренд-орієнтованої

системи управління комунікаціями підприємства...………..……….109

Висновки за розділом 2…………………………………………..……129

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА КОМУНІКАЦІЙ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ БРЕНД-ОРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ.………………....132

3.1 Оцінка рівня бренд-орієнтованості системи комунікацій …..…132

3.2 Розрахунок результату комунікативного впливу

маркетингового повідомлення промислового підприємства з урахуванням брендингової складової ….……….………………..….149

3.3. Адаптація розрахунку комунікативного впливу при

використанні різних засобів комунікацій…………...……………….166

Висновки за розділом 3 ……………………………………….............185

ВИСНОВКИ ……………………………………………………………………187

ДОДАТКИ ……………………………………………………………...………190

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ …………………………………..…214