РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ БРЕНДІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ