Додаток А. Графологічна структура “Динамічна діаграма первинної реанімації”