2 Навчальні цілі

 

Студент повинен знати:

визначення та діагностичні ознаки пологової травми;

найважливіші причини та патофізіологію пологової травми; принципи діагностики та лікування пологової травми;

сучасну класифікацію пологової травми;

клінічну симптоматику пологової травми залежно від локалізації та ступеня тяжкості;

принципи лікування пологової травми;

принципи профілактики та диспансеризацію дітей, які перенесли пологову травму.

Студент повинен уміти:

діагностувати пологову травму ЦНС, спінальну, краніоспінальну пологову травму, травму периферичної нервової системи та м’яких тканин у новонародженої дитини, використовуючи дані анамнезу, клінічні дані та результати додаткових обстежень;

скласти план додаткового обстеження для підтвердження діагнозу;

надати первинну допомогу та первинну реанімацію новонародженій дитині в повному обсязі;

скласти план лікування новонародженого з пологовою травмою;

скласти план диспансерного нагляду за дитиною, яка перенесла пологову травму;

написати клінічну історію хвороби;

застосовувати деонтологічні навички спілкування з батьками хворої дитини.