3.1 Базові знання, навики, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)