4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті

                На початку заняття буде проведено тестовий контроль вхідного рівня знань. Потім – теоретичне опитування студентів за темою заняття. Надалі - курація студентами хворих дітей. Під керівництвом викладача буде проведено клінічний розбір історії хвороби. Наприкінці заняття - вирішення ситуаційних задач, оволодіння практичними навичками.