Додаток А Графологічна структура “Етіопатогенентичні відносини між гіпоксією та внутрішньочерепним крововиливом”.

 

    Гіпоксія                             Гіпотермія, гіпоглі-

                                                 кемія, підвищена

                                                     в’язкість крові

 

 

 

Гіперкапнія,                          Недостатність                       Шокові стани

     ацидоз                               кровообігу                 (травма, гіповолемія,

                                               (підвищений              порушення осмоляр-

   тиск у венах                          ності, надлишкові

    мозку)                                     дослідження)

                                              

 

 

Порушення                             Порушення                         Набряк мозку

  дихання                             перфузії  ЦНС

 

 

 

 

Порушення                           Крововиливи в ЦНС (сприяють

функцій                  вроджені вади розвитку, травма,

основних                               порушення гемокоагуляції)

життєво-

важливих центрів