СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 

Наказ МОЗ України №312 “Про затвердження клінічного Протоколу з первинної реанімації та післяреанімаційної допомоги новонародженим” від 08.06.2007 р.

Фізіологія і патологія новонароджених/ В кн. “Медицина дитинства” / За ред. П.С.Мощича.- Київ: Здоров'я, 1994.- С.385-536.

Госпітальна педіатрія / За ред. І.С.Сміяна, В.Г.Майданника. – Тернопіль- Київ, 1997.- С.15-25.

Шабалов Н.П. Неонатология: Учебник для студентов, интернов и резидентов педиатрических факультетов медицинских институтов. Т.1. – СПб.: Специальная литература, 2002.- С.215-247.

Маркевич В.Э., Пилипец И.В., Зайцев И.Э. и др. Практическая неонатология.- Сумы, 2003.- С. 33-65.

Підручник з реанімації новонароджених / Американська кардіологічна асоціація, Американська академія педіатрії    / За ред. Дж.Катвінкела /Перекл. з англ.- Львів: Галицька видавнича спілка, 2004.- 264 с.

Ратнер А.Ю. Неврология новорожденных.-М.: БИНОМ, 2005. – 367 с.

Барашнев Ю.И. Перинатальная неврология. – М.: Триада Х., 2001. – 640 с.

Ханс Ферсмольд. Основні положення неонатології.- Київ, 1999.- 182 с.

Педіатрія / За ред. проф. О.В. Тяжкої. – К.: Медицина, 2005.