ПЕРЕДМОВА

Аналіз кількісних та якісних характеристик населення свідчить про те, що Україна перебуває в стані демографічної кризи. Особливо непокоїть стан здоров’я новонароджених дітей, який є невід’ємною складовою стану здоров’я нації в цілому і має стратегічне значення для забезпечення розвитку суспільства.

Навчально-методичний посібник “Перинатальні ураження” є актуальним для України виданням, присвяченим питанням гіпоксії плода, новонародженого та пологовій травмі.

Видання буде корисним не тільки для лікарів-неонатологів, акушерів-гінекологів, але і для лікарів інших спеціальностей, особливо сімейних - лікарів, лікарів- педіатрів, лікарів- інтернів, а також студентів вищих навчальних закладів.

Будемо вдячні за зауваження та побажання стосовно змісту посібника, врахуємо їх в майбутній своїй видавничій справі.