ЗМІСТ

Гіпоксія плода та новонародженого………….....................5-33

1  Актуальність теми………………………………...................5-6

2  Навчальні цілі………………………….…….........................6-7

3  Матеріали для доаудиторної самостійної роботи........7-12

3.1Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми .......................................................................................7-8

3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань................8

3.3  Тести та задачі для самоконтролю..........................9-12

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті................................................................................12-34

4.1  Технологічна карта проведення заняття...............13-14

4.2 Таблиці та графологічні структури до практичного заняття.............................................................................14-34

Додаток А. Графологічна структура “Динамічна діаграма первинної реанімації”............................................................35

Додаток Б. Графологічна структура “Етіопатогенентичні відносини між гіпоксією та набряком мозку”.....................36

Пологова травма.............................................................37-58

1  Актуальність теми..............................................................37

2  Навчальні цілі...............................................................37-38

3  Матеріали для доаудиторної самостійної роботи......38-43

3.1 Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)...................................38-39

3.2  Матеріали для перевірки вихідного рівня знань.......39-40

3.3  Тести та задачі для самоконтролю........................40-43

4 Короткі методичні вказівки до роботи на практичному занятті................................................................................43-58

4.1. Технологічна карта проведення заняття....................44

4.2. Матеріали та графологічні структури до практичного заняття......................................................45-58

Додаток А. Графологічна структура “Етіопатогенетичні відносини між гіпоксією та ВЧК”........................................59

Список літератури................................................................60