2 Навчальні цілі

 

Студент повинен знати:

визначення та діагностичні ознаки перинатальної гіпоксії;

найважливіші причини та патофізіологію перинатальної гіпоксії; принципи діагностики та лікування перинатальної гіпоксії ; шкалу Апгар і сучасні вимоги до її використання;

сучасну схему первинної допомоги та первинної реанімації новонароджених, техніку виконання основних реанімаційних процедур (штучна вентиляція легень, непрямий масаж серця, інтубація трахеї, введення медикаментів);

обладнання, що використовується для реанімації новонароджених;

клінічну симптоматику перинатальної гіпоксії залежно від ступеня тяжкості та симптоми гіпоксичного ураження внутрішніх органів;

принципи лікування перинатальної гіпоксії;

принципи профілактики та диспансеризацію дітей, які перенесли гіпоксичне ураження ЦНС.

 

 

Студент повинен уміти:

діагностувати перинатальне ураження ЦНС в новонародженої дитини, використовуючи дані анамнезу, клінічні дані та результати додаткових обстежень;

скласти план додаткового обстеження для підтвердження діагнозу;

надати первинну допомогу та первинну реанімацію новонародженій дитині в повному обсязі;

скласти план лікування немовляти, яке перенесло гіпоксію;

скласти план диспансерного нагляду за дитиною, яка перенесла гіпоксію;

написати клінічну історію хвороби;

застосовувати деонтологічні навички спілкування з батьками хворої дитини.