3.1. Базові знання, навички, вміння, потрібні для вивчення теми (міжпредметна інтеграція)