3.2 Матеріали для перевірки вихідного рівня знань

Питання для самоконтролю.

1 Визначення і діагностичні ознаки перинатальної гіпоксії.

2 Фактори ризику виникнення гіпоксії.

3 Найважливіші причини перинатальної гіпоксії.

4 Патогенез перинатальної гіпоксії.

5 Класифікація перинатальної гіпоксії.

6 Клінічні прояви (синдромальна характеристика).

7 Клінічні прояви  залежно від ступеня тяжкості.

8 Клінічні прояви гіпоксії з боку внутрішніх органів.

9 Принципи діагностики перинатальної гіпоксії.

10 Шкала Апгар і сучасні вимоги до її використання.

11 Принципи лікування перинатальної гіпоксії в гострому періоді та періоді відновлення.

12 Первинна допомога новонародженому в пологовій залі.

13 Сучасна схема первинної реанімації новонароджених.

14 Обладнання, що використовується для реанімації новонароджених.

15 Основні процедури первинної реанімації новонароджених (штучна вентиляція  легень, непрямий масаж серця, інтубація трахеї,  введення медикаментів).

16 Принципи профілактики та диспансерного нагляду за дітьми, які перенесли перинатальну гіпоксію.