2 ХАРАКТЕРИСТИКА БІОЛОГІЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

Дослідження проведено із використанням венозної крові 118 хворих з гострим коронарним синдромом (81,7% чоловіків і 18% жінок) віком від 40 до 83 років (середній вік 58,5 ± 0,7 роки), шпиталізованих у відділення реанімації та інтенсивної терапії Сумської міської клінічної лікарні №1. Кінцевий діагноз нестабільної стенокардії (НС) виставлено у 33,5% хворих, гострого інфаркту міокарда (ІМ) – у 66,5% пацієнтів. Діагноз гострого ІМ і НС встановлено на підставі даних клінічних, електрокардіографічних і біохімічних обстежень, відповідно до рекомендацій європейського та американського товариств кардіологів [76,77]. Контрольна група складалася з 110 практично здорових донорів, у яких відсутність серцево-судинної патології підтверджували шляхом збирання анамнестичних даних, зняття електрокардіограми і вимірювання артеріального тиску. Контрольна група і група хворих не відрізнялися за віком і співвідношенням осіб різної статі (P > 0,05 за χ2-критерієм).

Таблиця 2.1 - Загальна характеристика пацієнтів з гострим коронарним синдромом

Примітка: p – значимість відмінностей між жіночою і чоловічою статтю