ВИСНОВКИ

 

1. Уперше на сучасному методичному рівні отримана інформація про розподіл різних алельних варіантів гена MGP у практично здорових представників української популяції.

 

2. Встановлено, що співвідношення нормальних гомозигот, гетерозигот і гомозигот із мінорним алелем при аналізі T-138→С поліморфізму промотора гена MGP становить 58,7%, 36,7%, 4,6%, при аналізі G-7→A поліморфізму промотора  -  41,8%, 54,5%, 3,6% .

 

3. Характер розподілу алелей по G-7→A поліморфізму в Україні статистично відрізняється від показників інших популяцій, що свідчить про те, що даний поліморфізм є особливим маркером для української популяції і не залежить від расової приналежності.

 

4. У хворих з гострим коронарним синдромом A/A варіант промотора виявляється в 3,4 раза частіше, ніж у  здорових донорів, що свідчить про його асоціацію зі збільшенням ризику розвитку гострого коронарного синдрому в українській популяції.