Анотація

 

Звіт про науково-дослідну роботу. Визначення ролі поліморфізму поодиноких нуклеотидів гена MGP у розвитку склеротичних уражень кровоносних судин - О.В.Атаман

 

УДК: 616.12:575.113.2+577.152.1

КП

№ держреєстр. 0111U002154

Інв. №

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Сумський державний університет

(СумДУ)

 

40007, Україна, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, тел. (0542) 33 41 08

 

 

 

(проміжний)

 

Рукопис закінчено 20 грудня 2011 року

Результати роботи розглянуто науковою радою, протокол №5 від 2011.12.29