ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

 

ГКС – гострий коронарний синдром

MGP – матриксний  Gla-протеїн

SNP – однонуклеотидний  поліморфізм

G – гуанін

A – аденін

T – тимін

C – цитозин

Gla  – γ-карбоксиглютамінова кислота

Glu  – глютамінова кислота

GGCX  – γ-глютамілкарбоксилаза

VKOR К – епоксидредуктазний комплекс