ПЕРЕДМОВА

 

 

Завершення глобального проекту з ідентифікації геному людини започаткувало нову еру досліджень генів - вивчення поліморфізму поодиноких нуклеотидів (SNP) та їхнього зв'язку з багатьма поширеними хворобами. У різних країнах світу з початку нинішнього століття ведуться дослідження ролі поліморфізму різних генів у виникненні і розвитку практично всіх недуг, що мають важливе значення для суспільного здоров'я (хвороби кровоносних судин і серця, органів дихання, травлення, нервової системи; злоякісні пухлини; запальні, алергічні, інфекцій процеси та ін.). Серед відомих сьогодні більш як 30 тисяч генів людини беруться до вивчення ті, з якими пов'язують відповідно до сучасних уявлень чутливість чи стійкість організму до хвороб; які можуть мати стосунок до провідних патогенетичних механізмів розвитку патологічних процесів і недуг.

Особлива увага дослідників прикута до молекулярно-генетичних механізмів розвитку склеротичних уражень кровоносних судин - атеросклерозу і артеріосклерозу Менкеберга, що зумовлено високою поширеністю цих недуг у цивілізованих країнах світу і їхніми тяжкими наслідками для здоров'я. Саме їх ускладнення (інфаркт міокарда, інсульти, гангрена кінцівок) посідають перше місце серед причин смертності населення.

Дослідження в цьому напрямі проводяться і в Україні. Їхнім центром є Інститут фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України та Інститут кардіології ім. М.Д.Стражеска АМН України. Так, у цих наукових закладах досліджується роль поліморфізму генів, що кодують ряд ферментів (NO-синтазу, конвертазу, металопротеїнази та ін.) та важливих білків-регуляторів, у розвитку гострого коронарного синдрому, артеріальної гіпертензії та інших серцево-судинних хвороб. На відміну від цих досліджень у роботі, що проведена, вивчено поліморфізм гена, причетного до розвитку кальцифікації судинної стінки - важливого компоненту атеросклеротичних уражень і артеріосклерозу Менкеберга.