ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Визначення закономірностей структурної перебудови внутрішніх органів та скелету та змін їх хімічного складу за умов дії певних комбінацій солей важких металів та малах доз іонізуючого опромінення можливе шляхом комплексного використання морфометричних та хіміко-аналітичних методів.

2. Оптимальною умовою для визначення ступеня морфологічних змін в органах та скелеті при дії певних комбінацій солей важких металів і опромінення є проведення гістологічного вивчення мікропрепаратів.

3. Для вивчення ступеня кумуляції важких металів та порушення рівня ендогенних макроелементів у тканинах доцільним є встановлення їх хімічного складу через 1, 2, 3 місяці експерименту.

4. Для визначення вікової чутливості щодо дії важких металів і опромінення необхідним є проведення експерименту в межах різних вікових груп тварин.