Анотація

УДК 611/71:612/1/2-2008

КП

№ держрегістрації 0107U001287

Інв. №

 

 

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

(СумДУ)

40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2,

тел/факс (0542) 33-41-08

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор з наукової роботи

д-р фіз.-мат. наук, професор

 

А.М. Чорноус

 

Звіт про науково-дослідну роботу. Морфофункциональні особливості перебудови скелета та внутрішніх органів в умовах порушеного гомеостаза - В.З. Сікора

 

 

 

Начальник науково-дослідницької частини

канд. техн. наук, доцент                                                                                                     В.А. Осіпов

 

Керівник НДР

зав. кафедрою анатомії людини

д-р мед. наук, професор                                                                                                     В.З. Сікора

 

 

2008

 

 

Рукопис закінчений 1 грудня 2008 р.

Результати роботи розглянуті науковою радою університету,

Протокол від     28.01.09               №