2.2.2 Інструментальні методи обстеження хворих

 

Ендоскопічне обстеження

Фіброгастродуоденоскопію виконували ендоскопом фірми “Olympus” за загальноприйнятою методикою. Завдання дослідження:

1 - виявлення рецидиву виразки або інших станів оперованого шлунку;

2 - діагностика ускладнень рецидиву виразки (кровотеча, стеноз);

3 - визначення показань до проведення додаткових методів дослідження;

4 - проведення біопсії;

5 - контроль ефективності противиразкової терапії.

 

Рентгенологічне дослідження

Рентгенологічне дослідження проводили з контрастом (барієвою сумішшю). Обстеження надавало можливість визначити наявність виразки, її локалізацію та ускладнення. Безпосередніми симптомами виразки вважали наявність ніші, запального валу, конвергенції складок. До непрямих ознак відносили спастичні явища, зміни перистальтики, тонусу та рельєфу слизової оболонки шлунку. Також вивчали розміри шлунку та ДПК, форму їх відділів. Евакуаторну функцію оцінювали візуально, досліджуючи перистальтику (глибокими, середніми, дрібними хвилями) та часові характеристики гастродуоденального пасажу.

 

Ультразвукове дослідження

Ультразвукове дослідження проводили на апараті “SonoFly-3000” за загальноприйнятою методикою. Обстеження надавало можливість визначити наявність вільний газ і вільну рідину у черевній порожнині. Безпосередніми симптомами перфорації вважали вільний газ. До непрямих ознак відносили вільну рідину у черевній порожнині, як показ для лапароцентезу. Також вивчали стан інших органів черевної порожнини (підшлункова залоза, жовчний міхур, печінка, нирки та ін.).