2.2.3 Дослідження ЛІІ

Для визначення інтоксикації та особливостей імунного стану у хворих на перфоративну гастродуоденальну виразку ми вивчали ЛІІ.

Нами була обрана формула Островського. Це формула розрахунку ЛІІ, в якої в чисельнику знаходитися сума процентного вмісту клітин мієлоїдного ряду, а в знаменнику сума інших клітин білої крові.

 

  

                        ПК + мієло. + Ю. + П. + с.         ЛІІ = ------------------------------------------------------                             Лімф. + Мон. + Е.. + Б.

    Де: ПК - плазматичні клітини, мієло. - Мієлоцити, ю. - Юні, п. - Паличкоядерні, с. - Сегментоядерні, лімф. - Лімфоцити, мон. - моноцити, е.. - Еозинофіли, б. - Базофіли.

    При розрахунку ЛІІ норма складає 1,6 ± 0,5.