3.1. Загальна характеристика хворих

 

Чоловіків було 97(87,39±3,17), жінок – 14(12,61±3,17) (9:1) у віці від 15 до 89 років (табл. 3). У порівнянні з літературними данними помолодшала (31 – 40) [45].

 

Таблиця 3.

Хворі різних вікових  групп за  гендерними ознаками (М±м, %)

 

 

Перфорація виразки у чоловіків спостерігалась переважно в віці 21 - 30 років, а у жінок, навпаки, в більш старшому віці.

При порівнянні груп крові у хворих зв'язку з захворюванням не виявили (табл. 4). Хоча за літературними даними повинна переважати І група крові [45].

Таблиця 4

Хворі різних за  групами крові  (М±м, %)

 

Масо-ростові індекс (Кетле) - це відношення маси тіла в грамах до його довжини в сантиметрах

При аналізі індекса Кетле зв'язку з захворюванням не виявили (табл. 5). Хоча за літературними даними повинен переважати недостатня вага [45].

Таблиця 5

Масо-ростовий індекс (Кетле), (М±м, %)

 

 

Серед чоловіків переважають чоловіки з нормальною масою тіла, а серед жінок -  з надлишком маси тіла.

Аналіз анамнестичних даних показав, що до перфорації 30 (27,03%±4,23) пацієнтів хворіли на виразкову хворобу. Ще 30 (27,03%±4,23) хворих до перфорації виразки періодично відмічали біль у ділянці шлунку, диспептичні розлади, але вони не звертались до лікарів, тому виразковий дефект виявлений не був. У 61 (54,95%±4,74) хворих перфорація була першим проявом виразкової хвороби.

В залежності від часу, який минув з моменту перфорації до госпіталізації у стаціонар, хворі були поділені наступним чином (рис. 5).

 

Рис.5. Термін від перфорації виразки до госпіталізації

 

 

Таким чином, більшість хворих поступила у стаціонар до 6 годин з моменту перфорації виразки. При вивченні причин більш пізньої (після 6 годин) госпіталізації було встановлено, що при появі болю в животі із 42 пацієнтів 41 самі не зверталися за медичною допомогою. Лише одного хворого при первинному зверненні до лікаря не направлено в хірургічний стаціонар.