ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ:

 

1. У пацієнтів з перфоративною виразкою ретельно збирати скарги та анамнез захворювання з деталізацією; сумлінно проводити фізикальні методи дослідження, виявляючи максимальну кількість симптомів, які мають вирішальне значення у своєчасній діагностиці перфоративної гастродуоденальної виразки.

2. При неможливості виконати фіброгастродуоденоскопії з інсуфляцією повітря у кратер виразки і наступним рентгенологічним контролем виконувати ультразвукове дослідження органів черевної порожнини з лапароцентезом. Зважаючі на їх високу доступність та інформативність.

3. ЛІІ є найбільш простим, доступним і досить інформативним показником тяжкості інтоксикації, які використовуються в клінічній практиці. Використовувати ЛІІ можливо для динамічного спостереження за ефективністю терапії і ранньої діагностики гнійно-септичних ускладнень.