ЗМІСТ

 

Перелік умовних скорочень…………………………………………………………3

Вступ………………………………………………………………………………….4

Розділ 1. Огляд літератури

Етіопатогенез виразкової хвороби шлунка та дванадцятипалої кишки ……………………………………………….………………………………...9

1.2. Клініка і діагностика перфоративної виразки  ................………………..16

. Лейкоцитарний індекс інтоксикації, його значення  ……………………29

Розділ 2. Матеріали та методи дослідження

2.1. Загальна характеристика клінічного матеріалу …………………………35

2.2. Методи дослідження………………………………...…………………..…35

Розділ 3. Результати дослідження

     3.1. Загальний аналіз хворих…………………………………………………...38

3.2. Аналіз клінічного перебігу перфоративної гастродуоденальної виразки в залежності від виду та поширеності перитоніту ..………………………….……41

     3.3. Результати клінічних та додаткових методів дослідження ……………..50

3.4. Аналіз лейкоцитарного індексу інтоксикації  в залежності від виду та поширеності перитоніту при перфоративній гастродуоденальній виразці …………………………………………………………………...……………….55

Розділ 4. Узагальнення результатів дослідження ..………...…………………….58

Висновки……………………………………………………………………………62

Практичні рекомендації……………………………………………………………63

Список використаних джерел……………………………………………………..64