ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

 

ПВ – перфоративна виразка

ВХШД – виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки

ЛІІ – лейкоцитарний індекс інтоксикації

Нр – Heliсobacter pylori

ДПК – дванадцятипала кишка

УЗД – ультразвукова діагностика

КУСМКЛ№5 – клінічна установа Сумська міська клінічна лікарня №5

ЕОМ – електро-обчислювальна машина

М – середнья  арифметична

m – середнья помилка

t – критерій Стьюдента

ВХ – виразкова хвороба

АКТГ – адрено-кортико-тропний гормон

АМФ та ГМФ – аденозін- та гуанін-монофосфат

ЦНС – центральна нервова система

СОШ – слизова оболонка шлунка

СО – слизова оболонка

LPS – ліпополісахарид зовнішньої мембрани Нр

TNF-α – туморнекротизуючий фактор-α

ІЛ-8 – інтерлейкіну-8

HCl – соляна кислота

ЕНІ – ендогенна інтоксикація

ЕТС – ендогенних токсичних субстанцій

І – інтоксикація

к-ть – кількість

ГП – гострий панкреатит