ЛЕКЦІЯ № 10 формальна кінетика складних реакцій. вплив температури на швидкість реакцій

 

                Дана лекція присвячується так званим складним реакціям, коли у системі проходить не одна – єдина, а декілька (мінімум дві) реакції з участю тих самих реагуючих речовин. При кінетичному вивченні складних реакцій використовують принцип незалежності, який є одним з постулатів хімічної кінетики. Він формулюється так:

                Якщо у системі проходить     декілька  реакцій,

                то кожна з них   підпорядковується  основному

                закону кінетики  і   проходить   незалежно   від

інших реакцій.

 

Повне змінювання системи є сумою цих незалежних змінювань. Принцип незалежності не є абсолютно загальним, оскільки відомий вплив реакцій.