10.2 кінетика паралельних реакцій першого порядку

 

                Якщо одна і та сама  речовина може реагувати за двома або більше напрямками, даючи різні продукти,   то мають місце паралельні або конкуруючі розчини.

Наприклад,

                Розглянемо найбільш простий випадок паралельних реакцій, коли обидві реакції проходять за першим порядком:

                                                     k1          В

                                А

                                     k2     

    Д      .

У цьому випадку

                            = k1C + k2C = (k1 + k2)C,

де С – змінна концентрація речовини А.

Звідси                                   

                                                ,                                              

або                                                                                        

.

                Ці рівняння аналогічні до рівнянь необоротної реакції першого порядку.

                Для визначення кожної константи  окремо врахуємо, що концентрації речовин, які утворилися у першій та другій реакціях, пропорційні константам відповідних швидкостей СВ/СД = k1/k2.

C                                                                             На    рис.   10.2    подане

                                                                змінювання    концентрацій   у

                                              СВ      паралельних реакціях першого

                                                                порядку.